Lehet-e egy jó muszlim jó amerikai, kanadai vagy európai?

Nem…

Teológiailag – Nem. … Mert ő hűséges Allahhoz

Vallásilag – Nem .. . .. Mivel Allah nem fogad el más vallást az iszlámon kívül … (Korán, 2:256) (Korán)

Szentírás szerint – Nem .. .. Mert ő hűséges, az iszlám öt pilléréhez (1,tanúságtétel, 2, napi öt ima, 3, a Ramadán havi böjt, 4, az adakozás, 5, zarándoklat) és a Koránhoz.

Földrajzilag – Nem .. Mert ő hűséges, Mekkához, ahová ötször fordulnak naponta imádkozni ..

Társadalmilag – Nem. . . Mert aki hűséges az iszlámhoz, annak tiltva van, hogy barátkozzon a keresztényekkel vagy a zsidókkal …

Politikailag – Nem … Mert be kell tartania amit a mullahok (spirituális vezetők) oktatnak, azaz Izrael és a Nagy Sátán, Amerika megsemmisítését.

Családilag – Nem. .. . Mert az az utasítás, hogy vegyen feleségül négy nőt, és verje a feleségeit, amikor nem engedelmeskednek neki. (Korán 04:34)

Intellektuálisan – Nem … Mert nem tudja elfogadni az amerikai alkotmányt, mert ennek alapja a bibliai elvek, és úgy véli, hogy a Bibliánk korrupt.

Filozófiailag – nem. . . Mivel az iszlám, Mohamed és a Korán nem teszi lehetővé a vallásszabadságot. A demokrácia és az iszlám nem léteznek egymás mellett. Minden muszlim kormány vagy diktatórikus vagy autokrata.

Lelkileg – nem … Mert amikor kijelentjük “egy a nemzet Isten alatt,” a keresztény Isten szerető és kedves, míg Allahot soha nem nevezik mennyei Atyának, és nem is mindig a szerető (Isten), a Korán szerint 99 neve van.

A sok “tanulás” és tanácskozás után …. talán nagyon gyanúsnak tűnik az összes muszlim ebben az országban. Nyilván nem lehet egyszerre “jó” muzulmán és jó amerikai/kanadai (európai)is. Nevezd ahogy akarod, de ez az igazság. Ezt jobb, ha elhiszed. Minél többen lesznek, akik megértik ezt, annál jobb lesz az országunk és a jövőnk tekintetében is. A vallási háború nagyobb, mint gondolnánk, vagy megértenénk.

Védekezz!

Lábjegyzet: A muszlimok azt mondták, hogy el fognak pusztítani minket belülről. Így a szabadság az már nem szabadság!
__________________________

​Ne akarjuk mi a muszlimokat átnevelni. Mire föl és kinek az érdekében?​
Maradjanak szépen ott, ahová a Jóisten teremtette őket.
Éljenek úgy országaikban, ahogy nekik tetszik, de Európát és az európai népeket/nőket hagyják békén!!!
Az illúziókat kergetők, a jóhiszemű naívak jobb, ha felébrednek! Ugyanis naivságukkal ártanak a kereszténység megmaradásának!

Keresztes háború VAN.

Wagner Sándor festménye, 1859 
Dugovics Titusz az 1456-os nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódó legenda önfeláldozó hőse. A legenda szerint 1456-ban, a nándorfehérvári vár védelme közben egy Dugovics Titusz nevű magyar vitéz a várra zászlót kitűzni készülő török katonát élete árán a mélybe rántott, ezzel megakadályozva, hogy az ostromló törökök a várra kitűzött lófarkas-félholdas zászló láttán fellelkesülve bevegyék a várat.